Clínica veterinària

Electrocardiograma   

Radiologia digital   

Ecografies

Laboratori d’anàlisis

Cirurgia

Traumatologia

Odontologia

Dermatologia (biopsies – cultius)

Hospitalització

Fisioteràpia

Clínica d’exòtics

Visites a domicili

Servei de perruqueria

Inseminacions

Vacunacions

Microxips

Serveis d’incineració

Consultes

Quiropràctica